• AHMET MURAT
 • ALİNURİ TÜRKOĞLU
 • CELALEDDİN ÇELİK
 • ALİ RIZA ÖZCAN
 • ALİ URAL
 • CEMAL TOY
 • CEMİL YAVUZ
 • GÖKDEMİR İHSAN
 • HANDAN İNCİ
 • HAŞMET BABAOĞLU
 • İHSAN KABİL

Son Başvuru; 21.10.2021

 • İSMAİL ERDOĞAN
 • MEVLANA İDRİS
 • ÖMER LEKESİZ
 • SAMED KARAGÖZ
 • SAVAŞ BARKÇİN
 • SERKAN AKIN
 • SUPHİ SAATCİ
 • SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN
 • TAHSİN GÖRGÜN
 • YALÇIN ÇETİNKAYA
 • YASİN ÇETİN
 • YUSUF KAPLAN
 • AHMET MURAT
 • ALİNURİ TÜRKOĞLU
 • CELALEDDİN ÇELİK
 • ALİ RIZA ÖZCAN
 • ALİ URAL
 • CELALEDDİN ÇELİK
 • CEMAL TOY
 • CEMİL YAVUZ
 • GÖKDEMİR İHSAN
 • HANDAN İNCİ
 • HAŞMET BABAOĞLU
 • İHSAN KABİL
 • İSMAİL ERDOĞAN
 • MEVLANA İDRİS
 • ÖMER LEKESİZ
 • SAMED KARAGÖZ
 • SAVAŞ BARKÇİN
 • SERKAN AKIN
 • SUPHİ SAATCİ
 • SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN
 • TAHSİN GÖRGÜN
 • YALÇIN ÇETİNKAYA
 • YASİN ÇETİN
 • YUSUF KAPLAN

Tügva Kültür Sanat Koordinatörlüğü

Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.
Vakfın amacı gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaktır.
Kültür ve sanatın ülkemizdeki kurumsallaşması, birey ve toplumun entelektüel, etik ve estetik tekamülüne yönelik yeterli desteği sağlayacak bir yapıya henüz kavuşamadığı söylenebilir. Siyasetten ekonomiye, eğitimden akademiye farklı alanlarda tüm paydaşlar ülke genelinde özgün bir kültür ve sanat birikiminin oluşması noktasında hem fikir olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum tüm bu paydaşlara ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir.
Bu ortamın içerisinde gençlere hizmet görevinde olan vakfımız nitelikli adımların atılmasına katkı vermek gayesiyle TÜGVA Genel Merkez Kültür Sanat Koordinatörlüğü kurmuştur.
TKS Kültür Sanat Koordinatörlüğü bilinçli bir strateji yürütmek adına ilk iş olarak bir saha araştırması yapılmış ve stratejisini ona göre belirlemiştir. Ülke genelini kapsayacak 15-30 yaş grubundaki gençlerin demografik özelliklerini yansıtacak bir örneklem ile yapılmış olan araştırma ile gençlerin kültür sanata bakışı irdelenmeye ve anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bu anket verilerinden çıkan sonuçlar üzerine gerçekleştirilen çalıştay ile de TKS, gençler için ne yapmalı sorusuna karşılık gelecek beş temel proje ve lokal etkinlik başlıkları belirlemiştir. Kültür Sanat Okulu projemiz bunlardan biridir.

Güllü Buzunoğlu
Tügva Kültür Sanat Koordinatörü

Kültür Sanat Okulu Projesi

Cemil Meriç, “muhteşem bir maziden daha muhteşem bir istikbale uzan köprü olmak isterdim” der bir yerde. Bu söz iki şey söyler bize. Muhteşem bir geçmişimiz olup daha muhteşem bir geleceğe uzanmamız gerektiğini.
Şahsında inşa etmeye çalıştığı emel geleceğe dair ufuk bağışlar. Bu ufku gerçekleştirmek ancak kültür ve sanatla mümkündür. Çünkü kültür devamlılıktır. Dün var olanı yarına taşımaktır. Sanat ise kültürün en yüksek düzeyde dışavurumudur. Bir şeyi güzel yapmanın ifade biçimidir.
Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. “Kültür-Sanat Okulu, bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Edebiyattan müziğe, resimden mimariye bir çok alanda yoğun aktarımın olacağı okulumuz, yarının Türkiye’sini inşa edecek gençleri beklemektedir.

İsmail Erdoğan
Kültür-Sanat Okulu Proje Sorumlusu

"Başvurularımız kapanmıştır. Yoğun ilginize teşekkür ederiz."

23.10.2021Cumartesi

09:00 - 10:30

İSMAİL ERDOĞAN

11:00 - 12:30

ÖMER LEKESİZ

14:00 - 15:30

YUSUF KAPLAN

24.10.2021Pazar

09:00 - 10:30

TAHSİN GÖRGÜN

11:00 - 12:30

SUPHİ SAATÇİ

14:00 - 15:30

YALÇIN ÇETİNKAYA

30.10.2021Cumartesi

09:00 - 10:30

SERKAN AKIN

11:00 - 12:30

CELADETTİN ÇELİK

14:00 - 15:30

İHSAN KABİL

31.10.2021Pazar

09:00 - 10:30

GÖKDEMİR İHSAN

11:00 - 12:30

ALİ URAL

14:00 - 15:30

ALİ RIZA ÖZCAN

06.11.2021Cumartesi

09:00 - 10:30

SAMED KARAGÖZ

11:00 - 12:30

SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN

14:00 - 15:30

SAVAŞ Ş. BARKÇİN

07.11.2021Pazar

09:00 - 10:30

CEMİL YAVUZ

11:00 - 12:30

YASİN ÇETİN - ALİ NURİ TÜRKOĞLU

14:00 - 15:30

MEVLANA İDRİS

13.11.2021Cumartesi

09:00 - 10:30

CEMAL TOY

11:00 - 12:30

HAŞMET BABAOĞLU

14:00 - 15:30

AHMET MURAT ÖZEL

14.11.2021Pazar

10:00 - 11:30

HANDAN İNCİ

Adres

Defterdar, Savaklar Cd. No:45, 34050
Eyüp/İstanbul