• İSMAİL ERDOĞAN
 • YUSUF KAPLAN
 • SERKAN AKIN
 • GÜLLÜ BUZUNOĞLU
 • SAVAŞ BARKÇİN
 • AHMET MURAT
 • TAHSİN GÖRGÜN
 • YEŞİM TONBAZ

Son Başvuru; 24.10.2023

 • GÖKDEMİR İHSAN
 • SİBEL ERASLAN
 • ALİ NURİ TÜRKOĞLU
 • AYŞE ŞAHİNBEY DOĞAN
 • CEMAL TOY
 • ALİ LEİ GONG
 • GÜNSELİ KATO
 • YÜCEL ARZEN
 • İSMAİL ERDOĞAN
 • YUSUF KAPLAN
 • SERKAN AKIN
 • GÜLLÜ BUZUNOĞLU
 • SAVAŞ BARKÇİN
 • AHMET MURAT
 • TAHSİN GÖRGÜN
 • YEŞİM TONBAZ
 • GÖKDEMİR İHSAN
 • SİBEL ERASLAN
 • ALİ NURİ TÜRKOĞLU
 • AYŞE ŞAHİNBEY DOĞAN
 • CEMAL TOY
 • ALİ LEİ GONG
 • GÜNSELİ KATO
 • YÜCEL ARZEN

Tügva Kültür Sanat Koordinatörlüğü

Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.
Vakfın amacı gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaktır.
Kültür ve sanatın ülkemizdeki kurumsallaşması, birey ve toplumun entelektüel, etik ve estetik tekamülüne yönelik yeterli desteği sağlayacak bir yapıya henüz kavuşamadığı söylenebilir. Siyasetten ekonomiye, eğitimden akademiye farklı alanlarda tüm paydaşlar ülke genelinde özgün bir kültür ve sanat birikiminin oluşması noktasında hem fikir olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum tüm bu paydaşlara ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir.
Bu ortamın içerisinde gençlere hizmet görevinde olan vakfımız nitelikli adımların atılmasına katkı vermek gayesiyle TÜGVA Genel Merkez Kültür Sanat Koordinatörlüğü kurmuştur.
TKS Kültür Sanat Koordinatörlüğü bilinçli bir strateji yürütmek adına ilk iş olarak bir saha araştırması yapılmış ve stratejisini ona göre belirlemiştir. Ülke genelini kapsayacak 15-30 yaş grubundaki gençlerin demografik özelliklerini yansıtacak bir örneklem ile yapılmış olan araştırma ile gençlerin kültür sanata bakışı irdelenmeye ve anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bu anket verilerinden çıkan sonuçlar üzerine gerçekleştirilen çalıştay ile de TKS, gençler için ne yapmalı sorusuna karşılık gelecek beş temel proje ve lokal etkinlik başlıkları belirlemiştir. Kültür Sanat Okulu projemiz bunlardan biridir.

Güllü Buzunoğlu
TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörü

Kültür Sanat Okulu Projesi

Cemil Meriç, “muhteşem bir maziden daha muhteşem bir istikbale uzan köprü olmak isterdim” der bir yerde. Bu söz iki şey söyler bize. Muhteşem bir geçmişimiz olup daha muhteşem bir geleceğe uzanmamız gerektiğini.
Şahsında inşa etmeye çalıştığı emel geleceğe dair ufuk bağışlar. Bu ufku gerçekleştirmek ancak kültür ve sanatla mümkündür. Çünkü kültür devamlılıktır. Dün var olanı yarına taşımaktır. Sanat ise kültürün en yüksek düzeyde dışavurumudur. Bir şeyi güzel yapmanın ifade biçimidir.
Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. “Kültür-Sanat Okulu, bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Edebiyattan müziğe, resimden mimariye bir çok alanda yoğun aktarımın olacağı okulumuz, yarının Türkiye’sini inşa edecek gençleri beklemektedir.

İsmail Erdoğan
Kültür-Sanat Okulu Proje Sorumlusu

"Başvurularımız kapanmıştır. Yoğun ilginize teşekkür ederiz."

04.11.2023CUMARTESİ

09.00 - 10.30

İSMAİL ERDOĞAN

11.00 - 12.30

YUSUF KAPLAN

14:00 - 15:30

SERHAT AKIN

15:30 - 17:00

GÜLLÜ BUZUNOĞLU

11.11.2023CUMARTESİ

09:00 - 10:30

SAVAŞ BARKÇİN

11:00 - 12:30

AHMET MURAT

14:00 - 15:30

TAHSİN GÖRGÜN

15:30 - 17:00

YEŞİM TONBAZ

18.11.2023Cumartesi

09:00 - 10:30

GÖKDEMİR İHSAN

11:00 - 12:30

SİBEL ARASLAN

14:00 - 15:30

ALİ NURİ TÜRKOĞLU

15:30 - 17:00

AYŞE ŞAHİNBEY DOĞAN

25.11.2023CUMARTESİ

09:00 - 10:30

CEMAL TOY

11:00 - 12:30

ALİ LEİ GONG

14:00 - 15:30

GÜNSELİ KATO

26.11.2023PAZAR

KAPANIŞ

YÜCEL ARZEN

Adres

Defterdar, Savaklar Cd. No:45, 34050
Eyüp/İstanbul