• AHMET MURAT
 • ALİ NURİ TÜRKOĞLU
 • BEŞİR AYVAZOĞLU
 • CELALEDDİN ÇELİK
 • CEMAL TOY
 • DURSUN GÜRLEK
 • ENVER GÜLŞEN
 • HALİL İBRAHİM DÜZENLİ
 • HANDAN İNCİ
 • HASAN KAÇAN
 • HAŞMET BABAOĞLU
 • HAYATİ İNANÇ
 • HİKMET BARUTÇUGİL
 • HÜSEYİN KUTLU
 • İBRAHİM HALİL ÜÇER
 • İLHAMİ ATALAY

Son Başvuru; 30.10.2019

 • İSMAİL ERDOĞAN
 • MEVLANA İDRİS
 • NURHAN ATASOY
 • SAMED KARAGÖZ
 • SAMİ SAVNİ ÖZER
 • SAVAŞ BARKÇİN
 • SEMİH KAPLANOĞLU
 • SERHAT KULA
 • SUPHİ SAATÇİ
 • SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN
 • TAHSİN GÖRGÜN
 • YALÇIN ÇETİNKAYA
 • YASİN ÇETİN
 • YASİN YILDIZ
 • YUSUF KAPLAN
 • AHMET MURAT
 • ALİ NURİ TÜRKOĞLU
 • BEŞİR AYVAZOĞLU
 • CELALEDDİN ÇELİK
 • CEMAL TOY
 • DURSUN GÜRLEK
 • ENVER GÜLŞEN
 • HALİL İBRAHİM DÜZENLİ
 • HANDAN İNCİ
 • HASAN KAÇAN
 • HAŞMET BABAOĞLU
 • HAYATİ İNANÇ
 • HİKMET BARUTÇUGİL
 • HÜSEYİN KUTLU
 • İBRAHİM HALİL ÜÇER
 • İLHAMİ ATALAY
 • İSMAİL ERDOĞAN
 • MEVLANA İDRİS
 • NURHAN ATASOY
 • SAMED KARAGÖZ
 • SAMİ SAVNİ ÖZER
 • SAVAŞ BARKÇİN
 • SEMİH KAPLANOĞLU
 • SERHAT KULA
 • SUPHİ SAATÇİ
 • SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN
 • TAHSİN GÖRGÜN
 • YALÇIN ÇETİNKAYA
 • YASİN ÇETİN
 • YASİN YILDIZ
 • YUSUF KAPLAN

Tügva Kültür Sanat Koordinatörlüğü

Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.
Vakfın amacı gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaktır.
Kültür ve sanatın ülkemizdeki kurumsallaşması, birey ve toplumun entelektüel, etik ve estetik tekamülüne yönelik yeterli desteği sağlayacak bir yapıya henüz kavuşamadığı söylenebilir. Siyasetten ekonomiye, eğitimden akademiye farklı alanlarda tüm paydaşlar ülke genelinde özgün bir kültür ve sanat birikiminin oluşması noktasında hem fikir olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum tüm bu paydaşlara ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir.
Bu ortamın içerisinde gençlere hizmet görevinde olan vakfımız nitelikli adımların atılmasına katkı vermek gayesiyle TÜGVA Genel Merkez Kültür Sanat Koordinatörlüğü kurmuştur.
TKS Kültür Sanat Koordinatörlüğü bilinçli bir strateji yürütmek adına ilk iş olarak bir saha araştırması yapılmış ve stratejisini ona göre belirlemiştir. Ülke genelini kapsayacak 15-30 yaş grubundaki gençlerin demografik özelliklerini yansıtacak bir örneklem ile yapılmış olan araştırma ile gençlerin kültür sanata bakışı irdelenmeye ve anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bu anket verilerinden çıkan sonuçlar üzerine gerçekleştirilen çalıştay ile de TKS, gençler için ne yapmalı sorusuna karşılık gelecek beş temel proje ve lokal etkinlik başlıkları belirlemiştir. Kültür Sanat Okulu projemiz bunlardan biridir.

Kemal Bilal Aydın
Tügva Kültür Sanat Koordinatörü

Kültür Sanat Okulu Projesi

Cemil Meriç, “muhteşem bir maziden daha muhteşem bir istikbale uzan köprü olmak isterdim” der bir yerde. Bu söz iki şey söyler bize. Muhteşem bir geçmişimiz olup daha muhteşem bir geleceğe uzanmamız gerektiğini.
Şahsında inşa etmeye çalıştığı emel geleceğe dair ufuk bağışlar. Bu ufku gerçekleştirmek ancak kültür ve sanatla mümkündür. Çünkü kültür devamlılıktır. Dün var olanı yarına taşımaktır. Sanat ise kültürün en yüksek düzeyde dışavurumudur. Bir şeyi güzel yapmanın ifade biçimidir.
Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. “Kültür-Sanat Okulu, bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Edebiyattan müziğe, resimden mimariye bir çok alanda yoğun aktarımın olacağı okulumuz, yarının Türkiye’sini inşa edecek gençleri beklemektedir.

İsmail Erdoğan
Kültür-Sanat Okulu Proje Sorumlusu

"Başvurularımız kapanmıştır. Yoğun ilginize teşekkür ederiz."

30.11.2019Cumartesi

09:30 - 11:00

İSMAİL ERDOĞAN

11:30 - 13:00

HAŞMET BABAOĞLU

14:00 - 15:30

DURSUN GÜRLEK

01.12.2019Pazar

09:30 - 11:00

YUSUF KAPLAN

11:30 - 13:00

YALÇIN ÇETİNKAYA

14:00 - 15:30

İBRAHİM HALİL ÜÇER

07.12.2019Cumartesi

09:30 - 11:00

HASAN KAÇAN

11:30 - 13:00

BEŞİR AYVAZOĞLU

14:00 - 15:30

SUPHİ SAATÇİ

08.12.2019Pazar

09:30 - 11:00

SAVAŞ BARKÇİN

11:30 - 13:00

TAHSİN GÖRGÜN

14:00 - 15:30

YASİN ÇETİN-ALİ NURİ TÜRKOĞLU

14.12.2019Cumartesi

09:30 - 11:00

SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN

11:30 - 13:00

CEMAL TOY

14:00 - 15:30

NURHAN ATASOY

15.12.2019Pazar

09:30 - 11:00

HİKMET BARUTÇUGİL

11:30 - 13:00

İLHAMİ ATALAY

14:00 - 15:30

SAMİ SAVNİ ÖZER

21.12.2019Cumartesi

09:30 - 11:00

HANDAN İNCİ

11:30 - 13:00

SERKAN AKIN

14:00 - 15:30

AHMET MURAT

22.12.2019Pazar

09:30 - 11:00

ENVER GÜLŞEN

14:00 - 15:30

ENVER GÜLŞEN

28.12.2019Cumartesi

09:30 - 11:00

HAYATİ İNANÇ

11:30 - 13:00

CELALEDDİN ÇELİK-HALİL İBRAHİM DÜZENLİ

14:00 - 15:30

HÜSEYİN KUTLU

29.12.2019Pazar

09:30 - 11:00

SAMED KARAGÖZ-SERHAT KULA-İSMAİL ERDOĞAN

11:30 - 13:00

MEVLANA İDRİS

14:00 - 15:30

SÜRPRİZ KONUK

Adres

Defterdar, Savaklar Cd. No:45, 34050
Eyüp/İstanbul